Sažetak - Treće izdanje Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER 2019.): pregledno izvješće o upravljanju sigurnošću i zdravljem na europskim radnim mjestima

Keywords:

Treće izdanje Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER 2019.) provedeno je u više od 45 000 poduzeća u 33 zemlje. Rezultati istraživanja usporedivi su po razredima veličine poduzeća, sektorima djelatnosti i zemljama, kao i u odnosu na prethodno istraživanje iz 2014.

Ovo pregledno izvješće vrijedan je alat za oblikovanje europskih politika. U njemu se analiziraju rezultati istraživanja ESENER 2019. i promatraju kretanja od 2014. kako bi se pokušale razumjeti potrebe poduzeća i načini na koje se one mogu što bolje riješiti. Ispituje kako se zdravstveni i sigurnosni rizici utvrđuju i kako se njima upravlja, a u cilju poboljšavanja navedenog istražuju se mogući pokretači i prepreke, uz podrobno razmatranje zakonodavstva. Posebna se pozornost posvećuje psihosocijalnim rizicima i sudjelovanju radnika. Razmatra se i utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu.

Preuzimanje in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |