Sažetak – Metoda utemeljena na podatcima za procjenu izloženosti opasnim tvarima na radnim mjestima u Europskoj uniji
17/01/2019 Vrsta: Reports 29 stranice

Sažetak – Metoda utemeljena na podatcima za procjenu izloženosti opasnim tvarima na radnim mjestima u Europskoj uniji

Keywords:Kampanja 2018. – 2019.

U ovom se sažetom izvješću iznose osnove metodologije utemeljene na podatcima, uspostavljene kako bi se procijenila izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima u Europskoj uniji i osigurao temelj za praćenje trendova i najnovijih događanja u području izloženosti i uporabe.

U njemu je sažeto prikazan primijenjeni pristup, tj. kombinacija javno dostupnih izvora podataka te stručne evaluacije i doprinosa, kako bi se utvrdile predmetne opasne tvari te odredio prioritet među njima.

U izvješću se naglašavaju i nedostatci ove metode te se predlažu moguće mjere poboljšanja i budući koraci.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi