Sažetak – Pristupi praćenja i upozoravanja radi utvrđivanja bolesti povezanih s radom u EU-u
10/12/2018 Vrsta: Reports 15 stranice

Sažetak – Pristupi praćenja i upozoravanja radi utvrđivanja bolesti povezanih s radom u EU-u

Keywords:Bolesti povezane s radom, Alert and sentinel systems

U ovom izvješću predstavljeni su rezultati velikog projekta o pristupima upozoravanja i praćenja u cilju utvrđivanja nadolazećih rizika u pogledu zdravlja na radu i novih bolesti povezanih s radom.

Proučeni su postojeći pristupi koji se primjenjuju u Europskoj uniji (ponekad i drugdje), a nakon analize 12 sustava upozoravanja i praćenja te savjetovanja sa stručnjacima i zainteresiranim stranama, dane su preporuke za uspostavljanje i unaprjeđenje takvih sustava nadzora.

Ovim će se istraživanjem omogućiti bolje razumijevanje učinkovitih pristupa upozoravanja i praćenja kao i načina na koje oni mogu pomoći u donošenju politika i sprječavanju, na temelju dokaza, novih bolesti povezanih s radom.

Download in:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL

Dodatne publikacije o ovoj temi