Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: procjena iz perspektive radnog mjesta
19/06/2018 Vrsta: Reports 163 stranice

Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: procjena iz perspektive radnog mjesta

Keywords: Mikropoduzeća

U ovom se izvješću navode rezultati istraživanja o razumijevanju i iskustvima povezanima sa sigurnošću i zdravljem na radu u 162 mikropoduzeća i mala poduzeća iz različitih gospodarskih sektora u devet država članica EU-a: Belgiji, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Rumunjskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Svaka studija slučaja uključivala je posjet poduzeću koje sudjeluje te razgovore s vlasnikom-upraviteljem i radnikom, kao i opažanja o aktivnostima poduzeća.

Neki od najčešće uočenih stavova u mikropoduzećima i malim poduzećima koja su sudjelovala u studiji uključuju vrlo reaktivni pristup, mišljenje da je „zdrav razum” dostatna mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te podcjenjivanje rizika za zdravlje. Postoje i očite vanjske značajke koje utječu na poslovanje i prakse u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima, uključujući nacionalni regulatorni i društveno-gospodarski kontekst. U izvješću se navode i posljedice tih stavova i konteksta.

Preuzimanje in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi