Metodologije za utvrđivanje bolesti povezanih s radnim mjestom: Pregled pristupa praćenja i upozoravanja
22/08/2017 Vrsta: Reports 165 stranice

Metodologije za utvrđivanje bolesti povezanih s radnim mjestom: Pregled pristupa praćenja i upozoravanja

Keywords:Alert and sentinel systems, Kampanja 2018. – 2019., Bolesti povezane s radom

Sustavima za upozoravanje i praćenje omogućava se rano utvrđivanje bolesti povezanih s radnim mjestom te se oni mogu koristiti za nadopunu službenih podataka o bolestima na radnom mjestu i uspostavu sprečavanja utemeljenog na dokazima. Međutim, uveden je samo ograničen broj takvih sustava.

U ovom izvješću daje se pregled postojećih sustava za upozoravanje i praćenje te ostalih sustava za nadzor koji imaju značajke s pomoću kojih se mogu zabilježiti i bolesti u nastajanju, koje su povezane s radnim mjestom.

U pregledu su utvrđeni nedostatci, kao što su često neprikupljanje podataka o procjeni izloženosti na radnom mjestu, slaba pokrivenost nekih skupina radnika i bolesti, poput mentalnih oboljenja te slaba povezanost sa sprečavanjem na radnom mjestu. Daju se i primjeri dobre prakse te se ističe važnost međunarodne suradnje i širenja podataka radi postizanja maksimalne koristi od pristupa upozoravanja i praćenja.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi