Upravljanje psihosocijalnim rizicima na radnim mjestima u Europi: rezultati drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2)
22/06/2018 Vrsta: Reports 63 stranice

Upravljanje psihosocijalnim rizicima na radnim mjestima u Europi: rezultati drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2)

Keywords:ESENER

U ovom se izvješću razmatraju prepreke i pokretači upravljanja psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu te na koji način na njega utječu različiti nacionalni i organizacijski uvjeti. Izloženost radnika psihosocijalnim rizicima je u porastu. Međutim, razina rizika i učinkovitost upravljanja razlikuju se po sektorima i zemljama.

Na temelju rezultata kvantitativne analize podataka iz istraživanja ESENER-2 te drugih podataka za pojedine države, vidljivo je da su nacionalni kontekst, odnosno razvoj kulture, gospodarstva kao i inicijative socijalnih partnera u području sigurnosti i zdravlja na radu, povezani s razinom upravljanja psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu. Pokazalo se i da su usmjerenost na upravljanje kao i sudjelovanje radnika vjerojatno najdjelotvorniji organizacijski pokretači upravljanja psihosocijalnim rizicima, neovisno o nacionalnom kontekstu. O praktičnim posljedicama tih rezultata također se raspravlja.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi