Informativni list: Kancerogene tvari na radnom mjestu
27/09/2019 Vrsta: Informativni listovi 4 stranice

Informativni list: Kancerogene tvari na radnom mjestu

Keywords:Kampanja 2018. – 2019., Bolesti povezane s radom, Work-related cancer

Ovaj informativni list u čijoj su izradi sudjelovali svi partneri Plana djelovanja za kancerogene tvari sadržava sažete praktične upute o izbjegavanju rizika od kancerogenih tvari na radnom mjestu. Osmišljen je kao kratki referentni dokument za svakodnevnu uporabu u kojemu se ponajprije definiraju kancerogene tvari na radnom mjestu i opisuju s tim povezani rizici.

Osim toga, utvrđuju se posebne zakonske odredbe koje se odnose na procjenu rizika, hijerarhiju preventivnih mjera koje se primjenjuju u pogledu kancerogenih tvari i granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu. Informativni list nudi i informacije o mjerama održavanja i nezgodama te o tome kako prepoznati koji su radnici posebno izloženi riziku.

Postoje poveznice na korisne alate te smjernice i informacije o Planu djelovanja za kancerogene tvari — sve što vam je potrebno za upravljanje rizicima od kancerogenih tvari na radnom mjestu.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | FI | FR | IS | LT | MT | NL | NO | PT | SK | SL

Dodatne publikacije o ovoj temi