Informativni list: ranjivi radnici i opasne tvari
18/10/2019 Vrsta: Informativni listovi 4 stranice

Informativni list: ranjivi radnici i opasne tvari

Keywords:Kampanja 2018. – 2019., Opasne tvari , Žene i sigurnost i zdravlje na radu

U ovom informativnom listu nalaze se praktične smjernice o pravnim obvezama i dobroj praksi u pogledu ranjivih radnika koji na radnome mjestu mogu biti izloženi opasnim tvarima. Važno je da se u okviru procjena rizika i preventivnih mjera uzmu u obzir skupine radnika s posebnim potrebama i one koje su posebno izložene riziku.

U informativnom listu nalazi se sažeti prikaz pravnih obveza poslodavaca te se razmatraju posebne skupine radnika, odnosno mladi radnici, radnici migranti ili privremeni radnici, radnici sa zdravstvenim poteškoćama, trudnice ili dojilje i radnice. Što poslodavci mogu napraviti kako bi osigurali da se te skupine radnika zaštite od posljedica izlaganja opasnim tvarima?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Dodatne publikacije o ovoj temi