Informativni list: Proizvedeni nanomaterijali na radnom mjestu
03/10/2018 Vrsta: Informativni listovi 8 stranice

Informativni list: Proizvedeni nanomaterijali na radnom mjestu

Keywords:Nanomaterijala, Opasne tvari , Kampanja 2018. – 2019.

U ovom se informativnom listu navodi pregled postupanja s proizvedenim nanomaterijalima na radnom mjestu. Ti materijali sadržavaju vrlo male čestice te su potencijalno toksični.

Informativni list sadržava podatke o odgovarajućem zakonodavstvu EU-a, istražuje moguće utjecaje nanomaterijala na zdravlje, nudi praktične savjete poslodavcima za suzbijanje ili minimiziranje izloženosti radnika tim materijalima te objašnjava osnovne puteve izloženosti: udisanjem, kontaktom s kožom i gutanjem. Načelo STOP može se koristiti za suzbijanje ili smanjenje izloženosti nanomaterijalima, a informativni list navodi praktične mjere koje se na temelju tog načela mogu poduzeti.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi