Utjecaj umjetne inteligencije na sigurnost i zdravlje na radu
07/01/2021 Vrsta: Politika / Rasprava 2 stranice

Utjecaj umjetne inteligencije na sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:ICT/digitalisation, Rizici u nastajanju

Umjetna inteligencija na radnom mjestu mogla bi donijeti prilike, ali i nove izazove za sigurnost i zdravlje na radu, upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu i zakonsko uređenje tog područja. Automatizacijom zadaća s pomoću robota mogao bi se izbjeći rad ljudi u opasnim situacijama, a suradnički roboti mogli bi olakšati pristup radu starijim radnicima i radnicima s invaliditetom.

Umjetna inteligencija omogućila je i nove oblike nadzora radnika i upravljanja radnicima zahvaljujući prikupljanju velikih količina podataka u stvarnom vremenu. Takve bi novine mogle biti prilika za poboljšanje nadzora sigurnosti i zdravlja na radu i smanjenje izloženosti različitim čimbenicima rizika te omogućiti rana upozorenja o postojanju stresa, zdravstvenih problema i umora. Međutim, ujedno bi mogle potaknuti pravna, regulatorna i etička pitanja, kao i bojazni u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu.

 

Preuzimanje in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi