Zeleni poslovi, novi rizici? Novi rizici i rizici u nastajanju za sigurnost i zdravlje na radu u elektroenergetskom sektoru

Keywords:

U ovom se izvješću opisuje radionica koja se temelji na projektu predviđanja EU-OSHA-e, a koja je održana u Bruxellesu 20. ožujka 2014. za Europski odbor za sektorski socijalni dijalog (SSDC) za električnu energiju. Ciljevi su bili: 1. uključiti se u raspravu o novim rizicima i rizicima u nastajanju u elektroenergetskom sektoru s članovima odbora za sektorski socijalni dijalog u području električne energije, nastavno na projekt predviđanja EU-OSHA-e; 2. potaknuti zanimanje članova za zaključke projekta važne za njihov sektor; te 3. pokazati kako se scenariji mogu upotrijebiti za predviđanje novih rizika i rizika u nastajanju te za istraživanje opcija politike za njihovo rješavanje.

Preuzimanjein: en | sk |