Sažetak – Vrijednost sigurnosti i zdravlja na radu i društveni troškovi uslijed ozljeda i bolesti povezanih s radom
22/07/2019 Vrsta: Reports 10 stranice

Sažetak – Vrijednost sigurnosti i zdravlja na radu i društveni troškovi uslijed ozljeda i bolesti povezanih s radom

Keywords:Dobar OSH (sigurnost i zdravlje na radu) dobar je za poslovanje

U ovom izvješću iscrpno se opisuju rezultati druge faze projekta agencije EU-OSHA tijekom kojeg se nastojalo procijeniti troškove ozljeda, bolesti i smrtnih slučajeva povezanih s radom na europskoj razini. Za procjenu troškova primijenjena su dva pristupa:

  1. pristup odozdo prema gore koji se temelji na pojedinim sastavnicama troškova — izravnih, neizravnih i nematerijalnih troškova
  2. pristup odozgo prema dolje koji se temelji na međunarodnim podatcima o gospodarskom opterećenju zbog ozljeda i bolesti.

Procjene troškova usredotočene su na pet zemalja, i to Finsku, Njemačku, Nizozemsku, Italiju i Poljsku. Za te zemlje postoji dovoljno podataka i one su primjeri raznolikih europskih zemljopisnih osobina, gospodarskih djelatnosti i društvenih sustava. Uspoređuju se rezultati svakog modela, razmatraju prednosti i slabosti te proučavaju posljedice za tvorce politika.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ET | FI | FR | IT | LT | LV | MT | PL | RO | SL | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi