Izvršni sažetak – Od politike do prakse: politike, strategije, programi i djelovanja koji doprinose sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima
20/12/2017 Vrsta: Reports 7 stranice

Izvršni sažetak – Od politike do prakse: politike, strategije, programi i djelovanja koji doprinose sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima

Keywords: Mikropoduzeća

Izvješće sadrži pregled načina održanja sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima.

Mikropoduzeća i mala poduzeća suočena su s posebnim problemima kada je riječ o prepoznavanju i upravljanju rizicima te provedbi dobrih strategija za sigurnost i zdravlje na radu. U izvješću je na dobrim primjerima iz 12 država članica EU-a prikazano kako različiti posrednici, državna tijela i institucije za sigurnost i zdravlje na radu mogu pomoći i podržati mikropoduzeća i mala poduzeća.

Jasno je da ne postoji jedinstveno rješenje za sve koje omogućuje sigurnost i zdravlje na radu u najmanjim poduzećima – vjerojatno se najučinkovitiji i najuspješniji odgovor krije u kombinaciji različitih alata i inicijativa koje su posebno oblikovane prema potrebama svakog poduzeća.

U većini okruženja i sektora potrebno je još mnogo učiniti kako bi se poboljšali sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima. Na temelju primjera iz izvješća daju se preporuke za razvoj buduće politike.

Download in:DE | EL | EN | FR | HR | LT | NL | NO | PT | RO | SK | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi