Izvršni sažetak – Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu na radnim mjestima u Europi – rezultati drugog izdanja Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2)
15/02/2018 Vrsta: Reports 7 stranice

Izvršni sažetak – Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu na radnim mjestima u Europi – rezultati drugog izdanja Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

U izvješću se opisuje kako se predanošću uprave i predstavnika radnika u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu može znatno povećati vjerojatnost da će neko poduzeće provesti dobru praksu.

Isto tako se ističe da je pomoć potrebna mikropoduzećima i malim poduzećima u području sigurnosti i zdravlja na radu, u skladu sa strateškim okvirom EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2014. – 2020. i europskim stupom socijalnih prava.

Sklonost organizacija da se više usmjeravaju na tradicionalne aspekte povezane sa sigurnošću u području sigurnosti i zdravlja na radu, nego na zdravstvene i psihosocijalne rizike, također je prepoznata kao područje na kome treba raditi, posebno u mikropoduzećima i malim poduzećima te u određenim sektorima.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL

Dodatne publikacije o ovoj temi