Ex-post evaluacija drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju
01/03/2018 Vrsta: Reports 136 stranice

Ex-post evaluacija drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju

Keywords:ESENER

U ovom izvješću navode se rezultati ex-post evaluacije drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2). Izvješćem se ispunjava obveza evaluacije najvećih projekata EU-OSHA-e za demonstriranje ispravne upotrebe sredstava.

Evaluacija obuhvaća dizajn istraživanja, provedbu istraživanja i njegovu vidljivost, među ostalim, s obzirom na devet evaluacijskih kriterija.

Upotrijebljene su metode kombinacija istraživanja postojećih podataka i intervjua / ispitnih skupina dionika, osoblja EU-OSHA-e i istraživača. Evaluacija sadrži i preporuke za dizajn istraživanja i provedbu istraživanja ESENER-3 te komunikacijsku strategiju.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi