Osiguravanje sigurnosti u pogonu za proizvodnju pesticida putem učinkovitog održavanja
18/06/2018 Vrsta: Esettanulmányok 5 stranice

Osiguravanje sigurnosti u pogonu za proizvodnju pesticida putem učinkovitog održavanja

Keywords:Maintenance, Opasne tvari , Kampanja 2018. – 2019.

Mađarsko društvo za proizvodnju pesticida na kojem se temelji ova studija slučaja prepoznalo je da je učinkovito održavanje opreme ključni čimbenik sigurnog upravljanja pogonom. Primijenjen je novi i učinkovitiji sustav za upravljanje održavanjem koji obuhvaća redovit nadzor opreme te upotrebu posebnog softvera za bilježenje i praćenje kvarova i popravaka. Redovite inspekcije i bonusi za točno izvještavanje o neusklađenosti upotrijebljeni su kao poticaji zaposlenicima i za podizanje svijesti o važnosti učinkovitog održavanja.

Društvo se posebno usredotočilo na podizvođače tako što je uspostavilo jasno dokumentirane propise o radnim uvjetima, radnim dozvolama i nadzoru izvođača. Posebna pažnja uprave posvećena učinkovitom održavanju i dobroj komunikaciji sa zaposlenicima i podizvođačima bila je ključna za uspjeh ovog novog sustava i razvoj kulture sigurnosti društva.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi