Obrazovanje mladih ljudi o sigurnom radu s kemikalijama
27/06/2018 Vrsta: Esettanulmányok 6 stranice

Obrazovanje mladih ljudi o sigurnom radu s kemikalijama

Keywords: Opasne tvari , Kampanja 2018. – 2019.

U ovoj studiji slučaja programa za osposobljavanje u Njemačkoj prikazano je kako škola i poduzeća mogu surađivati u podizanju svijesti mladih ljudi o sigurnosti i zdravlju na radu. U primjeru iz studije škola i društvo za kemikalije u Hamburgu su, na inicijativu jednog učitelja, surađivali u podučavanju učenika o sigurnoj proizvodnji plastike i sigurnom rukovanju kemikalijama u laboratoriju. Učenici su doznali više o praksama sigurnosti i zdravlja na radu, učitelji su razvili veći entuzijazam za podučavanje o sigurnosti i zdravlju na radu, a u društvu se poboljšala kultura sigurnosti i zdravlja na radu.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi