E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija
19/06/2013 Vrsta: E-facts 14 stranice

E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija

Keywords: Opasne tvari , Rizici u nastajanju, Health Care, Nanomaterijali, Procjena rizika

U ovoj e-činjenici objašnjava se na koji se način radnici mogu susresti s proizvedenim nanomaterijalima prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na radnom mjestu. Pružaju se informacije o specifičnim rizicima na radu i načinima prevencije izlaganja tim materijalima.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | LT | NL | PL | PT | SK | SL

Dodatne publikacije o ovoj temi