Digitalizacija i sigurnost i zdravlje na radnom mjestu – istraživački program EU-OSHA-e
16/12/2019 Vrsta: Pregled projekta 13 stranice

Digitalizacija i sigurnost i zdravlje na radnom mjestu – istraživački program EU-OSHA-e

Keywords:Digitalizacija, ICT/digitalisation, Rizici u nastajanju

Ova brošura sadrži sažetak rada Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) na digitalizaciji i sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući i projekt o predviđanjima, glavni pregled uvjeta za zdravlje i sigurnost na radu i kampanju za zdrava radna mjesta. Istražuje mogućnosti koje pruža digitalizacija i način na koji oblikuje poslovne živote te sigurnost i zdravlje radnika. Isto tako razmatra i izazove za sigurnost i zdravlje na radu i način na koji se mogu obraditi kako bi se povećale mogućnosti digitalne tehnologije, uključujući poboljšanje radnih uvjeta.

Digitalizacija brzo mijenja svijet rada. Cilj istraživačkog programa EU-OSHA-e jest pružiti oblikovateljima politika, istraživačima i radnim mjestima pouzdane informacije o mogućim učincima na sigurnost i zdravlje tako da mogu poduzeti pravovremene i učinkovite radnje kako bi osigurali sigurnost i zdravlje radnika.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PT | SK | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi