Konteksti i sustavi sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u – projekt SESAME
15/04/2016 Vrsta: Reports 138 stranice

Konteksti i sustavi sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u – projekt SESAME

Keywords:Korporativna pitanja, ESENER, Mikropoduzeća

Izvješće sadrži kritički pregled sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima. Ističe se ne samo važnost mikropoduzeća i malih poduzeća općenito za gospodarstvo i društvo, nego i važne i utemeljene zabrinutosti s obzirom na sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima. Postoje značajni dokazi prema kojima je rizik od teških ozljeda i smrtnih nesreća u mikropoduzećima i malim poduzećima veći od onog u većim poduzećima. Raspravljalo se o glavnim razlozima koji stoje iza toga, uključujući ograničena sredstva mikropoduzeća i malih poduzeća i položaj na kojem su ta poduzeća u gospodarstvu. Na kraju, izvješćem se ističu značajni nedostaci u postojećem znanju čije bi rješavanje pomoglo poboljšati sustave sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi