Proslava 25 godina zajedničkog rada za sigurnu i zdravu Europu
04/04/2019 Vrsta: Kampanje / Promotivni materijali 2 stranice

Proslava 25 godina zajedničkog rada za sigurnu i zdravu Europu

Keywords:25th Anniversary, Korporativna pitanja

EU-OSHA sa svojom širokom mrežom partnera 2019. slavi 25 godina rada na pretvaranju Europe u sigurnije i zdravije mjesto za rad.

Ovaj letak dobra je polazišna točka ako želite saznati najvažnije o Agenciji. Na njemu su istaknuti glavni ciljevi EU-OSHA-e, njezin način rada, kao tripartitne organizacije te ključni partneri i korisnici.

Download in:DE | EN | ES | FR | NL

Dodatne publikacije o ovoj temi