Vodič za kampanju
20/04/2020 Vrsta: Kampanje / Promotivni materijali 36 stranice

Vodič za kampanju

Keywords:Campaign 2020-2022

Ovaj vam vodič za EU-OSHA-inu kampanju za zdrava radna mjesta 2020. – 2022. pruža sve potrebne informacije o sudjelovanju u kampanji, uključujući najvažnije datume i poveznice na korisne izvore materijala. Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom iznimno su česta pojava među radnicama u Europi i stoga bi djelotvorno sprečavanje takvih poremećaja i upravljanje njima za poslodavce trebalo biti na vrhu prioriteta.

Vodič uključuje studije slučaja i praktične savjete te objašnjava zašto je suradnja radnika i poslodavaca važna za jačanje kulture prevencije rizika. U vodiču se, osim toga, razmatra važnost rane intervencije i olakšavanja povratka radnika s poremećajima mišićno-koštanog sustava na posao, nastoje se odrediti skupine izložene posebnom riziku te se objašnjava zašto je važno promicati zdravlje mišićno-koštanog sustava od najranije dobi.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi