Godišnje izvješće za 2014. – sažetak
18/06/2015 Vrsta: Godišnja izvješća i druge korporativne publikacije 10 stranice

Godišnje izvješće za 2014. – sažetak

U sažetku godišnjeg izvješća EU-OSHA-e iz 2014. naglašene su ključne aktivnosti iz prethodne godine, kao što su dovršetak terenskog dijela rada na istraživanju ESENER-2, početak projekta „Unapređenje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima u Europi”, izrada alata za internetsku interaktivnu procjenu rizika (OiRA), postignuća kampanje Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta i dugo iščekivano pokretanje platforme OSHwiki. Osim toga, Agencija se već okrenula budućnosti i idućoj kampanji pod nazivom Zdrava radna mjesta za svaku dob koja će biti usmjerena na promicanje održivog radnog života.

Preuzimanja
download