Analitičko izvješće o politikama, strategijama i programima EU-a i država članica o starenju stanovništva i radne snage – Informativni list
11/10/2016 Vrsta: Informativni listovi 2 stranice

Analitičko izvješće o politikama, strategijama i programima EU-a i država članica o starenju stanovništva i radne snage – Informativni list

Keywords:Starenje i sigurnost i zdravlje na radu, Campaign 2016-2017

Ovdje ćete pronaći kratak sažetak o analitičkom izvješću EU-OSHA-e o politikama i aktivnostima na nacionalnoj razini i razini EU-a za rješavanje problema koji proizlaze iz starenja europskog stanovništva. Daje se detaljan opis čimbenika koji utječu na razvoj politika i izazova s kojima se tvorci politika susreću u produžavanju radnog vijeka i povećanju mogućnosti zapošljavanja starijih radnika. Također se istražuju supranacionalni i nacionalni utjecaji na razvoj politika i ukratko opisuje stanje na razini zemlje te se u obzir uzimaju trenutačni zakonski i politički okvir EU-a. Izneseni su i prijedlozi za razvoj politika u budućnosti.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | PL | PT | SK | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi