Sustavi za upozoravanje i praćenje: THOR, Ujedinjena Kraljevina
17/12/2018 Vrsta: Dokumenti za raspravu 13 stranice

Sustavi za upozoravanje i praćenje: THOR, Ujedinjena Kraljevina

Keywords:Alert and sentinel systems

Kao dio niza od pet detaljnih studija o sustavima za upozoravanje i praćenje s ciljem ranog otkrivanja novih bolesti povezanih s radom, ovaj članak govori o mreži THOR u Ujedinjenoj Kraljevini.

Osim opće mreže THOR, posebne sheme mreže THOR obuhvaćaju bolesti povezane s radom poput respiratornih, kožnih ili zaraznih bolesti, a mreža THOR-EXTRA posebno je stvorena za izvješćivanje o sumnjama na nove bolesti povezane s radom. Mrežom THOR razvijene su inovativne značajke za pojednostavnjenje izvješćivanja uz poboljšanje kvalitete podataka te poticanje liječnika na izvješćivanje nudeći mogućnosti za stalni profesionalni razvoj putem mrežne platforme. Njezini mehanizmi dvosmjerne komunikacije s društvima i tijelima za sigurnost i zdravlje na radu osiguravaju odlične informacije za ciljane politike i prevencije koje se temelje na dokazima.

Otkrijte na koji se način mreža THOR upotrebljava za informiranje tvoraca politika o novim i rastućim rizicima od profesionalnih bolesti.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi