Sustavi za upozoravanje i praćenje: RNV3P, Francuska
17/12/2018 Vrsta: Dokumenti za raspravu 9 stranice

Sustavi za upozoravanje i praćenje: RNV3P, Francuska

Keywords:Alert and sentinel systems

Kao dio niza od pet detaljnih studija o pristupima za upozoravanje i praćenje s ciljem ranog otkrivanja novih bolesti povezanih s radom, ovaj članak govori o mreži RNV3P u Francuskoj.

Mreža je postavljena 2001. i okuplja 31 savjetodavna centra za bolesti povezane s radom iz bolnica u kojima liječnici specijalisti medicine rada istražuju bolesti povezane s radom i prikupljaju podatke za trajnu nacionalnu bazu podataka. Mreža je razvila konkretan pojmovnik izloženosti i upotrebljava posebne metode za otkrivanje novih bolesti povezanih s radom na temelju dubinske analize podataka i pokazatelja nerazmjernosti iz baze podataka. Njome se mogu stvoriti tri vrste upozorenja, od obavijesti unutarnjoj skupini sudionika mreže RNV3P za pokretanje sekundarne prevencije do upozorenja subjektima u području sigurnosti i zdravlja na radu i nadležnim tijelima javnog zdravstva.

Saznajte više o radu mreže RNV3P.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi