You are here

Pravila zaštite privatnosti

Jedan dio organizacijskih aktivnosti Agencije odnosi se na obradu osobnih podataka

Andrew Smith, voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

Svrha obrade

Svrha aktivnosti obrade jest stvaranje vašeg računa. Podnesene e-adrese i imena pohranjeni su na našim poslužiteljima na području EU-a.

 

Vrste podataka koji se obrađuju

Ime i prezime

E-adresa

 

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i naknadne izmjene.

 

Zakonitost obrade

Obrada se temelji na članku 5. točki (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu Uredba (EZ) br. 45/2001).

 

Primatelji podataka

Pristup osobnim podacima, za osobe koje nisu sam partner, odobrava se samo na osnovi uloga i odgovornosti uključenih subjekata (načelo „potrebno je znati”):

  • propisno imenovanom osoblju EU-OSHA-e
  • vanjskom pružatelju na koji je smješten EU-OSHA-in poslužitelj i koji ga održava
  • pravnim službama, Službeničkom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskom ombudsmanu, Revizorskom sudu, Službi za internu reviziju, prema potrebi.

Prijaviti se mogu samo suradnici, izvođači i Agencijino osoblje, i to samo za potrebe rada na internetskoj stranici

Sve navedene primatelje obvezuje Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke trećim stranama. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke u svrhe izravnog komercijalnog marketinga.

 

Kolačići

EU-OSHA-ina internetska stranica ne prikuplja statističke podatke prijavljenih korisnika. Međutim, uspostavlja privremene kolačiće svaki puta kada posjetite stranicu. Oni će biti izbrisani kada zatvorite sesiju preglednika. Prilikom vaše prijave mogu se pojaviti dodatni kolačići kako biste izbjegli unošenje korisničkog imena (ili zaporke) kod sljedećeg posjeta. Mogu trajati do 30 dana. Nakon uporabe možete očistiti te kolačiće ako koristite javno računalo i ne želite razotkriti svoje korisničko ime budućim korisnicima tog računala. (Ako je to slučaj, očistite i predmemoriju preglednika). Kolačići ne sadrže osobne podatke o vama i ne mogu se upotrebljavati za identifikaciju pojedinačnog korisnika.

Ova internetska stranica koristi softver Matomo kojim se generira internetska statistika, a koji je u potpunosti smješten na EU-OSHA-inom poslužitelju koji se nalazi u Europskoj uniji. Matomo pohranjuje kolačiće u vašem računalu, ali ne prikuplja osobne podatke. Anonimni ID omogućuje Piwiku identifikaciju vaše sesije, ali taj je ID svima ostalima besmislen te se ne može upotrebljavati za identifikaciju pojedinačnog korisnika.

Ako ne želite da EU-OSHA prati vaše aktivnosti putem Piwika, možete izaći iz Piwika klikom na polje u nastavku.

Prava subjekta podataka

Subjekti podataka imaju pravo na pristup, ispravljanje i blokiranje svojih podataka (u slučaju netočnosti podataka), pravo zahtijevati njihovo poništenje i pravo na prigovor u pogledu njihove obrade u slučajevima predviđenima u člancima 13.,14.,15., 16. i 18. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s prikupljanjem, obradom ili uporabom vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas e-poštom na: information@osha.europa.eu, a u predmetu navedite „zaštita podataka”.

Informacije o razdoblju čuvanja podataka

Agencija čuva podatke koliko je neophodno za potrebe izrade anonimnih statističkih izvješća.

Sigurnosne mjere

Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo podatke zaštitili od neovlaštenog pristupa ili neovlaštene izmjene, otkrivanja ili uništenja. To uključuje interne preglede postupaka prikupljanja, pohranjivanja i obrade podataka i sigurnosnih mjera, kao i odgovarajuće šifriranje komunikacija te fizičke sigurnosne mjere koje služe kao zaštita od neovlaštenog pristupa sustavima u kojima pohranjujemo osobne podatke.

Zahtjev za informacije

Za dodatne informacije o raspolaganju osobnim podacima, subjekti podataka svoj zahtjev mogu uputiti EU-OSHA-inu službeniku za zaštitu podataka na: dpo@osha.europa.eu.

Traženje pomoći od EDPS-a

Subjekti podataka imaju pravo obratiti se za pomoć Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: http://www.edps.europa.eu ako smatraju da aktivnosti obrade nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.