Prethodne Kampanje za zdrava radna mjesta

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampanje za zdrava radna mjesta vode se od 2000. godine, prethodno pod nazivom „Europski tjedni za sigurnost i zdravlje na radu”.

Godine 2007. trajanje svake kampanje produljilo se s jedne na dvije godine kao odgovor na povećanu potrebu za podizanjem svijesti o pitanjima sigurnosti i zdravlja na različitim razinama pružanjem dostupnih podataka, informacija i alata tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Kampanje su postajale sve uspješnije uz:

  • širu i jaču mrežu dionika i partnera kampanje te medijskih partnera koji predano rade na kampanji
  • veći broj materijala koji se izrađuju i dijele ili kojima se pristupa na internetu
  • veću pokrivenost u medijima, čime se dopire do raznovrsnije i međunarodne publike
  • razvoj većeg broja resursa i novih inicijativa

Uspjeh Kampanja za zdrava radna mjesta, njihova mogućnost zahvaćanja organizacije na različitim razinama i pozitivan postupni učinak od donositelja politika do proizvodnog pogona većinom su rezultat predanosti i truda širokog raspona mreže partnera kojom su obuhvaćeni svi profesionalni profili u brojnim različitim sektorima. Ta je mreža ključna za promicanje sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu u različitim sektorima diljem Europe.

Pročitajte više o prethodnim kampanjama

2016.-2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste

Kampanja „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” promicala je važnost održivog rada kroz sigurne i zdrave uvjete rada od početka do kraja radnog vijeka. U kontekstu sve starije radne snage u Europi i sve kasnije dobi za umirovljenje, sigurni, zdravi i pošteni radni uvjeti sve su važniji. Oni ljudima omogućavaju da rade duže i u mirovinu odlaze zdravi. Kampanja je naglašavala načine upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu sve starije radne snage te poticala razmjenu informacija i dobrih praksi. Demografske promjene utječu na većinu radnih mjesta u Europi. Međutim, uvođenjem mjera za osiguranje održivog rada, tvrtke i organizacije mogu minimizirati negativne učinke te povećati produktivnost, čime rad postaje sigurniji i zdraviji za sve.
Arhivirane mrežne stranice možete pregledati ovdje.

2014. - 2015.: Upravljanje stresom za zdrava mjesta rada

healthy workplaces campaign 2014

Stres je drugi najčešći prijavljeni zdravstveni problem u vezi s radom u Europi te se smatra da je uz psihosocijalne rizike odgovoran za više od polovice (50–60 %) izgubljenih radnih dana. Loše psihosocijalno radno okruženje može imati značajne negativne učinke na zdravlje radnika.

Psihosocijalni rizici pojavljuju se na svakome radnome mjestu, ali i uz ograničene resurse mogu se uspješno procjenjivati i njima upravljati. Ova kampanja radnicima i poslodavcima pruža potporu i smjernice u upravljanju stresom povezanim s radom i psihosocijalnim rizicima te promiče uporabu praktičnih i korisniku prilagođenih alata koji olakšavaju to upravljanje.

2012. - 2013.: Raditi zajedno na prevenciji rizika

Kampanja za zdrava radna mjesta 2012.

Kampanja Agencije 2012. - 2013. fokusira se na prevenciju rizika. Jednostavno govoreći, prevencija se sastoji od upravljanja rizicima povezanim s poslom s konačnim ciljem smanjivanja broja nesreća na poslu i profesionalnih oboljenja.

Konačna odgovornost za upravljanje rizikom leži na poslodavcima i vodećem menadžmentu, ali njihova će nastojanja propasti bez aktivnog sudjelovanja radnika.

Zbog toga kampanja stavlja poseban naglasak na važnost vodstva vodećeg menadžmenta i vlasnika koji rade zajedno s aktivnom participacijom radnika.

2010. - 2011.: Sigurno održavanje


Održavanje je uobičajena aktivnost: odnosi se na sva radna mjesta, svaki industrijski sektor te uključuje sve na svim razinama (ne samo radnike s 'održavanjem' u opisu radnog mjesta).

Ova je kampanja naglasila važnost sigurnog održavanja koje je srž dobrog zdravlja i sigurnosti na radu.

Iako specifični detalji variraju između različitih industrijskih sektora (ovisno primjerice o specifičnim vrstama strojeva koje koriste), kampanja je identificirala načela koja su zajednička dobrom održavanju na svim različitim radnim mjestima u Europi.

Campaign objectives

  • Raise awareness of the importance of maintenance for workers’ safety and health, of the risks associated with maintenance, and of the need to carry it out safely;
  • Raise awareness of employers’ legal and other responsibilities to carry out safe maintenance, and of the business case for doing so;
  • Promote a simple, structured approach to OSH management in maintenance, based on an appropriate risk assessment (the ‘five basic rules’).

The ultimate aim, of course, is to help to reduce the number of people who are being hurt or are experiencing ill health as a result of inadequate maintenance or lack of maintenance, now and in the future.

Više informacija:

2008. - 2009.: Procjena rizika


Procjena rizika je kamen temeljac upravljanja zdravljem i sigurnošću na radnom mjestu.

Opći cilj ove kampanje bio je promovirati pristup integriranog upravljanja procjeni rizika te pomoći organizacijama da ga sustavno provedu i djeluju sukladno rezultatima.

Težilo se podići svijest o pravnim obvezama sukladno kojima poslodavci moraju provesti procjenu rizika; procjena rizika nije nužno komplicirana, birokratska ili zadatak samo za stručnjake. Zalagalo se za jednostavan pristup korak po korak te pristup kojim se uključuje i konzultira radna snaga.

Naš Online interaktivni alat za procjenu rizika (OiRA) nasljedstvo je ove kampanje i može se gledati kao rješenje za 21. stoljeće za izazov promocije sigurnosti i zdravlja na radu za mikro i mala poduzeća. Projekt OiRA ima potencijal pomoći tisućama malih tvrtki diljem EU-a u provođenju procjene rizika na jednostavan i isplativ način.

Više informacija:

2007. - 2008.: Inicijativa za zdravo radno mjesto


Inicijativa za zdravo radno mjesto imala je cilj pružiti poslodavcima i radnicima u malim i srednjim poduzećima (SME-ovi) lak pristup informacijama o tome kako učiniti svoje radno mjesto sigurnijim, zdravijim i produktivnijim.

Provodila se u 12 država članica Europske unije: Cipru, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Malti, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Bugarskoj i Rumunjskoj kao i Turskoj i Hrvatskoj.

Kampanja je ciljala SME-ove sa sloganom: „Zdravlje i sigurnost su svačija briga. Dobro je za tebe. Dobro je za poduzeća!”

Više informacija: OSHwiki

2007.: Olakšati teret (muskuloskeletni poremećaji)


Muskuloskeletni poremećaji (MSD), koji utječu na mišiće, zglobove, tetive, ligamente i živce tijela, najveći su uzročnik izostanka s posla u gotovo svim državama članicama EU-a.

Ovom se kampanjom želio promovirati integrirani pristup upravljanju ovim problemom te se naglašavala ideja da se poslodavci, posloprimci i vlade trebaju zajednički baviti MSD-om.

Naglašavao se koncept 'upravljanja teretom': uzimajući u obzir primjerice ne samo teret koji se nosi već i sve napore kojima je tijelo izloženo zbog vanjskih čimbenika te tempo kojim se izvodi zadatak.

Isticala se i važnost upravljanja retencijom, rehabilitacijom i povratom na posao onih koji pate ili su patili od MSD-a.

Više informacija: Mišićno-koštani poremećaji 

2006.: Siguran start - mladi radnici


Ova je kampanja bila posvećena osiguranju da mladi ljudi na siguran i zdrav način započnu svoj radni vijek.

Mladi su ljudi posebice ranjivi u radnim okolinama u kojima često manjka sigurnosti i brige za zdravlje na radu.

Mnoge nesreće i zdravstveni problemi koji utječu na mlade ljude mogu se spriječiti, a mladi su skloniji informacijama povezanim sa zdravljem i sigurnošću na radu te će se zaštititi kada su upoznati s potencijalnim opasnostima.

Ova je kampanja uključivala i promociju svijesti o riziku među mladima i poslodavcima na radnim mjestima te u školama i na fakultetima: pokušalo se doprijeti do mladih u ranoj dobi kako bi im se usadila kultura sprečavanja rizika.

Više informacija: Mladi radnici

2005.: Prekinite tu buku!


Deseci milijuna zaposlenika u Europi izloženi su potencijalno opasnim razinama buke tijekom najmanje četvrtine svoga radnog vremena, a nisu u opasnosti samo radnici u industrijama poput građevinarstva ili proizvodnje.

Buka može biti problem u mnogim radnim okolinama, od tvornica do farmi, od pozivnih centara do koncertnih dvorana.

Ova se kampanja fokusirala na problem upravljanja bukom na radnom mjestu uz slogan „Buka na poslu - može vas stajati više od sluha”.

Više informacija: OSHwiki

2004.: Graditi sigurno


Građevinarstvo je jedna od najvećih europskih industrijskih grana.

Nažalost ima i jedan od najgorih rekorda sigurnosti i zdravlja na radu, a taj problem košta tvrtke i porezne obveznike milijarde eura godišnje, povrh užasne ljudske patnje koju uzrokuje.

Ova je kampanja osmišljena da pomogne svim stranama u industriji da izgrade sigurniju, zdraviju i produktivniju radnu okolinu.

Više informacija: OSHwiki

2003.: Opasne tvari - rukujte oprezno


Diljem Europe milijuni zaposlenika izloženi su opasnim tvarima na radnim mjestima, a propustiti nadzirati povezane rizike može naštetiti ljudskom zdravlju na mnoge načine.

Europsko zakonodavstvo predviđa obveze za poslodavce glede upravljanja takvim rizicima, a dostupne su i mnoge upute za poslodavce i radnike, ali treba shodno tome djelovati ako se želi zaštititi zdravlje radnika.

Ključni cilj ove kampanje bio je podignuti svijest o rizicima i stimulirati aktivnosti kojima bi se smanjili zdravstveni rizici korištenja opasnih tvari.

Više informacija: Opasne tvari

2002.: Raditi na stresu


Stres je odgovoran za gubitak milijuna radnih sati svake godine.

Previše žrtava pati u tišini i previše tvrtki ne shvaća opseg koliko stres šteti njihovu poslovnom učinku.

Ova se kampanja usredotočila na prevenciju i upravljanje stresom na radnom mjestu.

Više informacija: Stres

2001.: Uspjeh nije nezgodan


Svake godine na tisuće ljudi poginu u nesrećama na radnom mjestu diljem Europske unije i dogode se milijuni nesreća koje rezultiraju izostankom s posla više od tri dana.

Problem je posebice izražen u malim i srednjim poduzećima.

Ova se kampanja fokusirala na prevenciju nesreća na radu.

Više informacija: Teme

2000.: Okrenite leđa muskuloskeletnim poremećajima


Muskuloskeletni poremećaji (MSD) jedno su od najučestalijih oboljenja povezanih s radom i pogađaju milijune europskih radnika u svim sektorima zaposlenja i poslodavce koštaju milijarde eura.

Međutim većina problema mogla bi se spriječiti ili smanjiti slijedeći postojeće zdravstvene i sigurnosne propise i upute o dobroj praksi.

Prva EU-OSHA-ina kampanja fokusirala se na učinkovito upravljanje rizicima od MSD-a.

Više informacija: Mišićno-koštani poremećaji

Više informacija: Teme

Europske SLIC-ove kampanje

Europske SLIC-ove kampanje koje provodi SLIC (Odbor viših inspektora rada):