Događaji u području sigurnosti i zdravlja na radu

The 3rd International Symposium on Human Mental Workload: Models and Applications (H-WORKLOAD 2019)

Detalji događaja

Location: 
Sapienza University of Rome
Grad: 
Rome
Zemlja: 
Italy
Organizacija: 
H-WORKLOAD models and applications
Datum: 
14/11/2019 - 15/11/2019