OSHmail 257

OSHmail 257

March 2024

Highlights

View all link-arrow
20/02/2024

Recite nam što mislite! Započela je nova anketa među dionicima EU-OSHA-e

U okviru ankete dionici i korisnici usluga Agencije moći će iznijeti svoje mišljenje o našoj organizaciji i njezinim aktivnostima. To će nam pomoći da bolje usmjerimo svoje aktivnosti i povećamo njihov značaj i korisnost. U pripremi je i nova...

Vidi više Vidi više
28/02/2024

Više od 90 partnera iz cijele Europe surađuje u stvaranju sigurne i zdrave digitalne budućnosti rada

Organizacije iz različitih sektora koje djeluju na paneuropskoj razini prijavile su se za Kampanju za zdrava radna mjesta za razdoblje 2023. – 2025. kao službeni partneri kampanje . Ta poduzeća i udruge iz javne i privatne domene imaju ključnu ulogu...

Vidi više Vidi više
08/03/2024

Međunarodni dan žena 2024.: ulaganje u žene na radnom mjestu

U povodu Međunarodnog dana žena 2024. EU-OSHA je objavila novi dokument za raspravu u kojem se istražuju rodne dimenzije rada na daljinu i najveći izazovi s kojima se suočavaju žene. U dokumentu se ističu posljedice prelaska na rad na daljinu i...

Vidi više Vidi više
05/03/2024

Utjecaj rada putem digitalnih platformi na radnike u području zdravstvene i socijalne skrbi

Budući da zapošljava otprilike 10 % ukupne radne snage u mnogim zemljama EU-a, sektor zdravstvene i socijalne skrbi suočava se s nekoliko izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu. Digitalizacija i uvođenje rada putem platformi transformirali...

Vidi više Vidi više

Healthy Workplaces Campaign

11/03/2024

> William Cockburn talks EU-OSHA’s mission and latest campaign with Health and Safety Review

William Cockburn, EU-OSHA Executive Director, recently sat down with our media partner...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
11/03/2024

> EU-OSHA welcomes the OiRA and IRAT community to explore synergies

Proper risk assessment is the key to safe and healthy workplaces. However, carrying out...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
07/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: Domestic violence and the workplace

Domestic violence impacts employment, productivity, safety, and health in a myriad of ways...

Multilingual publications

Videos

05/03/2024

What is ‘Safe and healthy work in the digital age’ about?

EU-OSHA Executive Director William Cockburn Salazar gives a brief statement on the importance of OSH in the digital transformation of work and the 2023-25 Healthy Workplaces Campaign ‘Safe and healthy work in the digital age’. Addressing the impact...

Vidi više Vidi više

More news

12/03/2024

> New online and onsite occupational health and safety courses offered by NIVA

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) has expanded its...

01/03/2024

> Participate in the International Working on Safety conference by submitting your abstracts - extended deadline!

The call for abstracts for the International Working on Safety (WOS) 2024 conference is...

View all View all

Events

Prikaži sve Vidi više