OSHmail 251

OSHmail 251

August 2023

Highlights

View all link-arrow
11/08/2023

Osnaživanje mladih: poticanje zelenih vještina za održivu budućnost

Ove godine na Međunarodni dan mladih, koji se održava 12. kolovoza 2023., slavimo ogroman potencijal mladih da oblikuju zeleniju, održiviju i zdraviju budućnost za sve. Za pokretanje zelene i digitalne tranzicije potreban je holistički pristup kako...

Vidi više Vidi više
04/08/2023

Vrućina na radnom mjestu: Smjernice za radna mjesta – sada su dostupne dodatnim jezicima EU-a

Klimatske promjene stvarnost su koja može ugroziti radno okruženje i sigurnost radnika. Rastuće temperature predstavljaju rizik od toplinskog stresa, što utječe na radnike u različitim sektorima. Praktični vodič EU-OSHA-e pod nazivom Vrućina na...

Vidi više Vidi više
12/08/2023

Otkrivanje visokorizičnih sektora: EU-OSHA udružuje snage s Odborom viših inspektora rada

Brze transformacije radnih okruženja uzrokovane digitalizacijom i uvođenjem novih oblika rada, potaknute i pandemijom bolesti COVID-19 , dovode do novih izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu. Istodobno se ne smiju zanemariti tradicionalni...

Vidi više Vidi više

National Focal Points in action

National Focal Points section image
EE Tallinn, 30/08/2023

> Unveiling invisible workplace hazards: Seminar on occupational cancer in Estonia

EU-OSHA’s focal point in Estonia, Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon), is organisi...
MT Online, 01/09/2023

> Safely managing hazardous substances to prevent work-related diseases in Malta

Occupational diseases are varied and can arise due to various factors. Among the significant ri...
FI Online, 14/09/2023

> Unlocking corporate social responsibility for SMEs in Finland

An exciting webinar organised by our focal point in Finland Työterveyslaitos (Finnish Institute...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
08/08/2023

> Safeguarding waste management workers with OiRA

Waste management is essential for healthy cities, but people working in this sector...

Multilingual publications

More news

View all View all

Events

Prikaži sve Vidi više