Izdvojene novosti

Razvoj događaja u smjeru održivosti, kao što je promicanje kružnog gospodarstva ili održivog ugovaranja, može izravno utjecati na sigurnost i zdravlje na radu. Da bi se osigurali sigurni i zdravi radni uvjeti tijekom europske zelene tranzicije do 2040., ključno je pitanja sigurnosti i zdravlja na radu kvalitetno uključiti u inicijative za održivost u svim relevantnim područjima...

Nagrade za dobre prakse za zdrava mjesta rada, čija se dodjela organizira u suradnji s našim nacionalnim kontaktnim točkama, priznanje su svim organizacijama širom Europe za njihove inovativne pristupe kojima se promiče dobrobit radnika. Primjerima dobre prakse trebali bi se aktivno sprječavati rizici za sigurnost i zdravlje radnika povezani s uvođenjem digitalnih tehnologija...

Rad putem digitalne platforme obuhvaća širok raspon poslova i radnika koji se suočavaju s vrlo raznolikim izazovima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Kako bi nadopunila postojeće resurse za podizanje svijesti o tom prioritetnom području Kampanje za zdrava radna mjesta , EU-OSHA nudi: infografiku koja sažeto prikazuje činjenice i brojke, glavne sektore, prilike, izazove...

Možda vam se čini da su rad u sigurnom okruženju i kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji posebne povlastice. Međutim, svi radnici u EU-u imaju na to pravo. U Europskoj uniji vaša je dobrobit na prvom mjestu, a to podrazumijeva ograničavanje radnog vremena na 48 sati tjedno, uz dovoljno slobodnog vremena između radnih dana za odmor i privatni život. To se odnosi i na obvezno...

Digitalizacija donosi promjene na radnim mjestima, pa su stoga tehnologije za upravljanje radnicima temeljene na umjetnoj inteligenciji postale prioritetno područje kad je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu ) . U našem najnovijem dokumentu istražuje se odnos između umjetne inteligencije i nove dinamike upravljanja na radnom mjestu, a tehnologije upravljanja temeljene na...

U povodu Međunarodnog dana žena 2024. EU-OSHA je objavila novi dokument za raspravu u kojem se istražuju rodne dimenzije rada na daljinu i najveći izazovi s kojima se suočavaju žene. U dokumentu se ističu posljedice prelaska na rad na daljinu i hibridne modele rada te se objašnjava kako te promjene nerazmjerno utječu na dobrobit žena i njihovu integraciju na tržište rada. U...

Budući da zapošljava otprilike 10 % ukupne radne snage u mnogim zemljama EU-a, sektor zdravstvene i socijalne skrbi suočava se s nekoliko izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu. Digitalizacija i uvođenje rada putem platformi transformirali su sektor te stvorili nove rizike, ali i nove mogućnosti za sigurnost i zdravlje na radu u pogledu fizičke i psihosocijalne...

Organizacije iz različitih sektora koje djeluju na paneuropskoj razini prijavile su se za Kampanju za zdrava radna mjesta za razdoblje 2023. – 2025. kao službeni partneri kampanje . Ta poduzeća i udruge iz javne i privatne domene imaju ključnu ulogu u poticanju uspjeha kampanje putem aktivnosti za podizanje svijesti, suradnje i inovacija. Pridružuju se središnjicama EU-OSHA-e...

U okviru ankete dionici i korisnici usluga Agencije moći će iznijeti svoje mišljenje o našoj organizaciji i njezinim aktivnostima. To će nam pomoći da bolje usmjerimo svoje aktivnosti i povećamo njihov značaj i korisnost. U pripremi je i nova korporativna strategija, pa će rezultati ankete poslužiti i kao važan izvor podataka za njezinu izradu. Anketu će provoditi agencija ICF...

Rješavanje problema mentalnog zdravlja povezanih s radom postalo je još važnije nakon pandemije. U najnovijem izvješću EU-OSHA-e nudi se detaljna analiza europskih istraživanja u području mentalnog zdravlja na radnom mjestu, koja obuhvaća razdoblja prije, tijekom i nakon pandemije. Izvješće sadržava podatke iz istraživanja „OSH Pulse” za 2022. , u kojem je sudjelovalo više od...