Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2023.: Isticanje prava svakog pojedinca na rad u sigurnom i zdravom okružju

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Ovogodišnji Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu koji se obilježava svake godine 28. travnja u organizaciji Međunarodne organizacije rada promiče sigurno i zdravo radno okružje kao temeljno načelo i pravo na radu.

U okviru EU-OSHA-e obilježavanje tog dana temelji se na načelu br. 10 europskog stupa socijalnih prava. Ističe se da je zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okružje ključno za postizanje snažne, pravedne i uključive socijalne Europe.

Želite li saznati više o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu, neka vam to pokaže naš junak NAPO.

Stvaranje kulture prevencije u svim poduzećima u Europi i poboljšanje radnih uvjeta za svakog radnika ključni su kako bi radna mjesta postala sigurnija i produktivnija.