You are here

Izdvojene novosti
02/02/2018

Međunarodni dan borbe protiv raka – 4. veljače

Na #WorldCancerDay pridružite nam se u podizanju razine osviještenosti o raku – vodećem uzroku smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u – i o važnosti njegove prevencije.

EU-OSHA nedavno je održala seminar o rehabilitaciji i povratku na posao nakon raka. Dobre politike u tom području ključne su kako bi se pomoglo osobama koje su preživjele rak da se uspješno vrate na posao.

EU-OSHA je i  potpisnica Plana djelovanja EU-a za karcinogene tvari, dobrovoljnog programa djelovanja za podizanje razine osviještenosti i razmjenu dobre prakse radi sprječavanja rizika koji proizlaze iz izloženosti karcinogenim tvarima na radu.

Pročitajte sažetak sa seminara o povratku na posao nakon raka

Saznajte više o Međunarodnom danu borbe protiv raka