Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Radite li od kuće? Uz alat OiRA ostanite sigurni i zdravi

Image

© EU-OSHA

Budući da je rad na daljinu postao vrlo rasprostranjen nakon pandemije, novi internetski interaktivni alat za procjenu rizika (OiRA) sada može pomoći i poslodavcima i radnicima na daljinu u stvaranju sigurnijih i zdravijih radnih prostora kod kuće. 

Alat OiRA za rad na daljinu nije specifičan za sektor. Neovisno o poslu kojim se bavite, njime se možete jednostavno poslužiti. Poslodavcima se pruža podrška izradom opisa rizika koji se temelje na politikama, a radnicima na daljinu nude se savjeti povezani sa sigurnošću i zdravljem, od organizacije radnog mjesta, radnog okružja i radnih stanica do psihosocijalnih rizika koje može uzrokovati rad na daljinu.

Alat se može integrirati u postojeće sektorske alate OiRA na razini EU-a ili ga partneri OiRA-e na nacionalnoj razini mogu prilagoditi kako bi odgovarao potrebama različitih zemalja i sektora. 

Upravljate li radnicima koji rade na daljinu? Ili radite od kuće? 

Upotrijebite i pomozite nam promicati alat OiRA o radu na daljinu

Saznajte sve o tome kako OiRA pomaže poduzećima u sprječavanju sigurnosnih i zdravstvenih rizika povezanih s radom