Izdvojene novosti
29/11/2018

Rad u digitalnoj budućnosti – sigurnost i zdravlje 2025.

U novom su izvješću dostupni konačni rezultati projekta predviđanja EU-OSHA-e o sve većoj digitalizaciji rada i s time povezanim izazovima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Umjetna inteligencija, kolaborativni roboti, virtualna i proširena stvarnost, internetske platforme i druge inovacije promijenit će način na koji radimo.

Zahvaljujući robotici i automatizaciji manje je vjerojatno da će ljudi raditi u tradicionalnom, opasnom okruženju, ali će se stres povezan s radom i ergonomski rizici vjerojatno povećati uslijed trendova kao što su novi oblici sučelja čovjek-stroj, sve učestaliji mobilni rad i rad putem interneta, praćenje radnika i upravljanje s pomoću algoritama, nejasne granice između poslovnog i privatnog života te češće promjene radnog mjesta.

Pročitajte priopćenje za medije

Preuzmite izvješće o predviđanjima te sažetak o rizicima u nastajanju i novim rizicima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu povezanima s digitalizacijom do 2025.

Pogledajte naše nacrte mogućih scenarija kako biste dobili uvid u načine na koje bi digitalizacija mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na radu u budućnosti

Saznajte više o dostignućima u području ICT-a i digitalizacije rada