Izdvojene novosti
15/11/2019

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom: učestalost, troškovi i demografski podatci za Europsku uniju

© Cristina Vatielli 

Naše novo sveobuhvatno europsko izvješće i sažetak daju pregled utjecaja mišićno-koštanih poremećaja na europsku radnu snagu, društvo i gospodarstvo.

Ove su publikacije dio opsežnog projekta EU-OSHA-e čiji je cilj analiza nacionalnih i europskih podataka o mišićno-koštanim poremećajima, njihovu utjecaju na zdravlje i rad, čimbenicima rizika, njihovoj prevenciji i mjerama u svrhu povratka na posao.

Ova detaljna analiza upućuje na potrebu za integriranim pristupom sprječavanja mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom koji pogađaju milijune radnika i poslodavce koštaju milijarde eura. 

Uskoro će uslijediti neka nacionalna izvješća.

Pogledajte konačno pregledno izvješće i njegov sažetak

Pogledajte tematski odjeljak na našim internetskim stranicama kako biste saznali više o mišićno-koštanim poremećajima povezanima s radom