Izdvojene novosti

Back to highlights

Zašto francuska poduzeća odabiru alat OiRA za upravljanje rizicima na radu

Image

© EU-OSHA

Kako mikropoduzeća i mala poduzeća mogu započeti dugoročnu održivu procjenu rizika?

Saznajte više o tome na primjeru Francuske. Nova istraživanja otkrivaju prednosti alata OiRA kao poželjne metode procjene rizika u francuskim poduzećima. Pokrata OiRA označava internetsku interaktivnu procjenu rizika (engl. Online Interactive Risk Assessment), koja omogućuje izradu sektorskih alata za procjenu rizika u državama članicama EU-a, koji su besplatno dostupni svima.

Studija pokazuje da OiRA pomaže mikropoduzećima i malim poduzećima u Francuskoj da ojačaju sustavni pristup upravljanju rizicima, posebno poduzećima koja prije početka upotrebe alata OiRA nisu primjenjivala praksu procjene rizika. Poduzeća navode da im procjena rizika s pomoću alata OiRA omogućuje utvrđivanje rizika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu o kojima ranije nisu razmišljala, bolje uključivanje radnika u taj postupak te šire djelovanje, koje ne uključuje samo utvrđivanje rizika, već i izradu akcijskog plana za njihovo sprječavanje.

Pregledajte rezultate iz izvješća i sažetak: Procjena rizika promjenom alata OiRA na radnim mjestima u Francuskoj: kvalitativna studija

Jeste li novi korisnik alata OiRA? Pronađite alate dostupne u svojoj zemlji ili sektoru djelatnosti.