Izdvojene novosti
01/08/2019

Vrijednost sigurnosti i zdravlja na radu – procjena troškova ozljeda i bolesti na radu

@Carlos Muza on Unsplash

U novom izvješću Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) detaljno opisuje rezultate drugog dijela njezinog projekta „Troškovi i koristi sigurnosti i zdravlja na radu”. U njemu se opisuju dva pristupa procjeni financijskog opterećenja koje proizlazi iz bolesti, ozljeda i smrti povezanih s radom.

Iznose se procjene troškova za pet država članica koje su izabrane kako bi predstavljale različitu geografiju, industriju i socijalne sustave Europe. U izvješću se uspoređuju rezultati te se istražuju prednosti i nedostatci svakog pristupa. Metodologija i glavni nalazi opisani su u sažetku izvješća te se mogu pogledati putem internetskog servisa SlideShare.

Procjena ekonomskih učinaka zdravstvenih problema povezanih s radom dragocjena je za oblikovatelje politika. To im omogućava da donose informirane odluke o politikama i strategijama u području zdravlja i sigurnosti.

Preuzmite cijelo izvješće o procjeni troškova ozljeda i bolesti povezanih s radom

Za jezgrovit prikaz nalaza, pogledajte našu SlideShare prezentaciju

Saznajte više o troškovima i koristima sigurnosti i zdravlja na radu