Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Predstavljanje najnovijeg stanja i trendova u području sigurnosti i zdravlja na radu na sastanku na vrhu EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu u 2023.

Image

© sweden23.eu

Danas EU-OSHA objavljuje svoje najnovije izvješće Sigurnost i zdravlje na radu u Europi: stanje i trendovi u 2023.” povodom sastanka na vrhu EU-a o temi Sigurnost i zdravlje na radu. U njemu se pruža pregled mogućih poboljšanja, zastoja u kretanjima, zabrinjavajućih područja i budućih izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu. Podatci su također integrirani u naš alat za vizualizaciju podataka OSH Barometar koji je prilagođen korisnicima.

Sastanak na vrhu održava se u Stockholmu u Švedskoj 15. i 16. svibnja. Suorganizirali su ga Europska komisija i švedsko predsjedništvo EU-a, a na njemu se ističe pregled napretka Strateškog okvira o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. – 2027.

Jedan od sastanaka na događanju usmjeren je na utjecaj klimatskih promjena i povećanje temperature okoline na sigurnost i zdravlje na radu i pritom predstavljamo naše nove praktične smjernice Vrućina na radu – Smjernice za radna mjesta.

Pročitajte priopćenje za medije

Pročitajte izvješće, sažetak i sažetak politike o temi Sigurnost i zdravlje na radu u Europi: stanje i trendovi u 2023.

Pratite sastanak na vrhu uživo i budite informirani o najnovijim trendovima