Izdvojene novosti

Back to highlights

Zajedno za radna mjesta bez raka: vrijeme je za djelovanje

Image

Europski tjedan borbe protiv raka (EWAC) održava se od 25. do 31. svibnja kako bi se vlade, organizacije i pojedince potaklo na borbu protiv raka.

Ove godine ujedinili smo snage s Udruženjem europskih liga za borbu protiv raka (ECL), a naglasak će biti na provedbi Europskog plana za borbu protiv raka. Pristup EU-a sprječavanju i liječenju raka te skrbi o bolesnicima uzima u obzir i učestalost raka povezanog s radom te važnost koju protokoli za povratak na posao imaju za bolesnike, osobe koje su preboljele rak i društvo u cjelini.

Među inicijativama EWAC-a je i mrežni seminar pod nazivom Uklonimo prepreke raspravama o raku na radnom mjestu, koji će se održati 30. svibnja kako bi se potaknuo politički dijalog uz doprinos EU-OSHA-e. Ciljevi su podizanje svijesti o učincima raka na radnom mjestu te predlaganje konkretnih mjera i preporuka za bolju komunikaciju između poslodavaca i zaposlenika kad je riječ o raku na radnom mjestu.

Pridružite se obilježavanju Europskog tjedna borbe protiv raka 2022. Trebamo odmah djelovati!

Pratite #EWAC22 i #EUCancerPlan

Saznajte više o raku povezanom s radom, anketi o izloženosti radnika rizicima obolijevanja od raka u Europi i planu djelovanja za kancerogene tvari

Share this on: