You are here

Izdvojene novosti
29/06/2017

Prema radu u Europi prilagođenom dobi: rad i starenje iz perspektive životnog vijeka prema mišljenju agencija EU-a

Stanovništvo i radna snaga u EU-u stare, što utječe na zapošljavanje, radne i životne uvjete te na dobrobit ljudi. Na koji se način trebamo pozabaviti s tim izazovima? Novo izvješće kojim koordinira EU-OSHA pokazuje kako informacije iz četiri agencije mogu podržati donošenje politike koja je komplementarna i vrjednija od svakog dijela zasebno. Izvješće se temelji na stručnosti agencija iz njihova područja djelovanja, obuhvaća različite izazove povezane sa starenjem radne snage te razmatra inovativna rješenja.

  • EU-OSHA izlaže primjere politike integriranog pristupa sigurnosti i zdravlju na radu za sve stariju radnu snagu.
  • Eurofound ispituje radne uvjete radnika svih dobnih skupina, povezane ishode održivosti rada te kako odgovarajuća politika doprinosi dužem radnom vijeku.
  • Cedefop istražuje načine na koje se može koristiti strukovno osposobljavanje i obuku za podršku aktivnom starenju na radnom mjestu.
  • EIGE osigurava rodnu perspektivu u pogledu sve starije radne snage i razmatra različite izazove s kojima se suočavaju muškarci i žene.

U izvješću se također navodi utjecaj dugoročnih demografskih trendova na zapošljavanje te ispituje sudjelovanje u cjeloživotnom učenju. To je popraćeno pozivom za rješenja u pogledu aktivnog starenja kako bi se osiguralo da stariji radnici ostanu aktivni, stručni i zaposleni.

Pročitajte cijelo zajedničko izvješće agencija

Saznajte više o projektu „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”

Proučite kampanju EU-OSHA-e o zdravim radnim mjestima za sve uzraste