Izdvojene novosti

Back to highlights

Današnja školska djeca, budući radnici: dalekosežno razmatranje zdravlja mišićno-koštanog sustava

Image

Često se smatra da su poremećaji mišićno-koštanog sustava problem odraslih, no zapravo oko jedna trećina djece i mladih pati od takvih poremećaja. Kod tih mladih radnika već postojeći problemi mišićno-koštanog sustava mogu se pogoršati kad počnu raditi. Iako nije moguće spriječiti sve poremećaje mišićno-koštanog sustava, brojni rizici koji su s njima povezani mogu se izbjeći.

Novo prioritetno područje koje se odnosi na „Buduće generacije” u sklopu kampanje „Smanjenje opterećenja” prvenstveno je usmjereno na usvajanje cjeloživotnog pristupa sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava i upravljanju njima, čime se promiče zdravlje mišićno-koštanog sustava među djecom i mladima.

Pregledajte EU-OSHA-ina odabrana izvješća, članke, praktične materijale za osposobljavanje i druge publikacije o „Budućim generacijama”.