You are here

Izdvojene novosti
20/09/2017

Radnici na određeno vrijeme u središtu nove kampanje Odbora viših inspektora rada

Odbor viših inspektora rada pokreće informativnu kampanju za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje i prekograničnih radnika te njenu provedbu. Kampanja pod nazivom „Siguran i zdravi rad na određeno vrijeme” vodi se od listopada 2017. do svibnja 2019.

U Europi se zapošljavanje na određeno vrijeme značajno povećalo u zadnjih deset godina. Radnici na određeno vrijeme mogli bi biti posebno osjetljivi jer studije pokazuju da imaju veću učestalost nesreća na radu od drugih skupina zaposlenika.

Provodit će se inspekcija i u agencijama za privremeno zapošljavanje kao i u poduzećima korisnika. Kampanja uključuje informativne aktivnosti te one podizanja svijesti i pilot-projekt s iskustvom prekogranične provedbe.

Seminar na kojem se pokreće kampanja održava se 20. i 21. rujna u Luksemburgu, gdje će direktor mreža EU-OSHA-e, Tim Tregenza, izložiti djelotvorne resurse posebno osmišljene kao pomoć malim i srednjim poduzećima za upravljanje rizicima sigurnosti i zdravlja na radu, kao što je internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA).

Posjetite internetske stranice kampanje

Saznajte više u našem izvješću „Raznolikost radne snage i procjena rizika: osigurati obuhvaćenost svih”