You are here

Izdvojene novosti
14/08/2017

Podrška sigurnijim, zdravijim i uspješnijim malim poduzećima

Mikropoduzeća i mala poduzeća predstavljaju temelj gospodarstva EU-a. Međutim, malim poduzećima briga o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu može predstavljati izazov zbog nedostatka sredstava ili znanja.

Stoga je EU-OSHA za rješavanje tog problema pokrenula opsežan projekt kojim se utvrđuju politike, strategije i praktična rješenja, posebno za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radnom mjestu u malim poduzećima. Rezultatima će se omogućiti podrška utemeljena na dokazima za tvorce politika i dobre prakse kojima se podržavaju sigurnost i zdravlje na radnom mjestu u malim poduzećima — čime će Europa postati sigurnije i zdravije mjesto za rad.

Pročitajte letak

Naučite više o izazovima upravljanja sigurnošću i zdravljem u malim poduzećima i o tome kako ih EU-OSHA rješava