Izdvojene novosti

Back to highlights

Jačanje prevencije rizika s pomoću alata OiRA: dobrodošlica Mađarskoj

Image

Zajednica internetske interaktivne procjene rizika (OiRA) povećala se na 18 nacionalnih partnera, a Mađarska je nova država članica koja joj se pridružila.

Mađarsko Ministarstvo tehnologije i industrije provelo je akcijski plan koji uključuje razvoj pet alata OiRA koji obuhvaćaju nove sektore, kao i prilagodbu pet postojećih alata kako bi bili u skladu s mađarskim zakonodavstvom.

Predviđena je velika medijska pokrivenost kako bi se potaknulo promicanje alata OiRA kao jednostavnog i pouzdanog internetskog alata za provedbu procjena rizika na radnom mjestu među mađarskim malim i srednjim poduzećima. Predviđeno je i da alati OiRA budu na dnevnom redu nekoliko konferencija o sigurnosti i zdravlju na radu planiranih za 2023. u cijeloj zemlji.

Danas je dostupno više od 300 alata OiRA na različitim jezicima, a još 60 alata se razvija. Partnerstvo s Mađarskom pridonijet će trenutačnoj brojci od 160 000 korisnika i gotovo 300 000 provedenih procjena rizika.

Saznajte više o alatima OiRA.