Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Upravljanje sigurnošću i zdravljem radnika u sektoru prijevoza i skladištenja: objavljeno novo izvješće ESENER-a

Image

© EU-OSHA

Sektor prijevoza i skladištenja vrlo je raznolik i obuhvaća širok raspon radnih mjesta, kao što su, među ostalim, vozači i upravitelji skladišta. Budući da u EU-u više od 10 milijuna radnika pripada tom sektoru, ključno je pratiti ciljani pristup sigurnosti i zdravlju na radu.

EU-OSHA je objavila izvješće Djelatnosti prijevoza i skladištenja – rezultati Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER), u kojem se upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu u tom sektoru razmatra na temelju rezultata triju valova istraživanja (2019., 2014. i 2009.) i razgovora s predstavnicima sektora.

U izvješću se utvrđuju relevantni čimbenici poput veličine poduzeća i glavni čimbenici rizika među radnicima kao što su dugotrajno sjedenje i rizik od nesreća sa strojevima. U publikaciji se istražuju i najčešći zdravstveni problemi, uključujući mišićno-koštane poremećaje i probleme povezane s psihičkim zdravljem, te se predlažu prilagođene političke smjernice za poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu u tom sektoru.

Dostupan je i sažetak izvješća, a alat za vizualizaciju podataka ESENER-a omogućuje pregled rezultata sveobuhvatnog istraživanja za sektor.