Izdvojene novosti

Back to highlights

Pripremanje terena za budućnost rada – Događaj za mlade u Europskom parlamentu

Image

photo: Octavian Carare

Prvo mladi! To je krilatica događaja koji će se održati 8. rujna u organizaciji pet agencija EU-a, među kojima su EU-OSHA, Europski parlament i Odbor za zapošljavanje.

William Cockburn, privremeni zamjenski direktor EU-OSHA-a, zajedno će s drugim direktorima agencija raspravljati o politici za mlade sa zastupnicima Europskog parlamenta i stručnjacima iz institucija i država članica EU-a. Proučavat će uvjete zapošljavanja, razvoj vještina, mobilnost i mentalno zdravlje te posljedice bolesti COVID-19, što se poklapa s Europskom godinom mladih 2022., koja je usmjerena na zeleniju, uključiviju i digitalnu budućnost.

Događaj će voditi Dragos Pislaru, predsjednik Odbora za zapošljavanje Europskog parlamenta, a prenosit će se uživo putem interneta.

Pratite događaj u Europskom parlamentu: Prvo mladi! – zapošljavanje, vještine i socijalne politike koje su od koristi mladim Europljanima u nesigurnim vremenima