You are here

Izdvojene novosti
22/08/2017

S pomoću sustava za praćenje i upozoravanje mogu se zabilježiti rani pokazatelji bolesti povezanih s radnim mjestom

Sustavima za upozoravanje i praćenje omogućava se otkrivanje novih bolesti povezanih s radnim mjestom ili onih u nastajanju te ti sustavi služe kao nadopuna službenim podatcima o bolestima na radnom mjestu. EU-OSHA je pregledala literaturu o ograničenom broju aktualnih pristupa upozoravanja i praćenja kako bi se odredile njihove koristi.

S pomoću njih mogu se usmjeriti intervencije na radnom mjestu i sprečavanje.

U pregledu koji je izradila EU-OSHA nalaze se primjeri dobre prakse te se naglašava važnost bolje integracije procjene izloženosti na radnom mjestu, čime se poboljšava pokrivenost određenih skupina radnika i određenih bolesti te se dopire do pravih subjekata kako bi se ostvarila maksimalna korist od tih sustava.

Ovdje preuzmite cjelovito izvješće

Saznajte više o opasnim tvarima i bolestima povezanima s radnim mjestom

Pročitajte više o važnosti nadzora novih rizika za sigurnost i zdravlje na radu i onih u nastajanju