You are here

Izdvojene novosti
12/09/2017

Informativni letci „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi” dostupni su na više jezika

Kratki sažetci glavnih rezultata trogodišnjeg projekta „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi – sigurnost i zdravlje na radu u kontekstu starenja radne snage” sada su dostupni na 19 jezika.

U informativnim se letcima sagledavaju prednosti koje stariji radnici nude organizacijama, dodatni rizici s kojima se žene susreću na radnom mjestu te postojeći sustavi za rehabilitaciju i povratak na posao diljem Europe.

U njima se pruža i pregled politika i strategija s ciljem podupiranja sve starije radne snage u Europi.

Preuzmite informativne letke i pročitajte ostale obrađene teme

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi: cjelokupno završno izvješće o analizi

Saznajte više o projektu „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”